Nowy artykuł: "Children and the Child Welfare System: Problems, Interventions, and Lessons from Around the World"

Miło nam poinformować, że Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną, dr Jarosław Przeperski, wraz z pracownikiem Centrum, mgr Samuelem Owusu, wydali artykuł pt. „Children and the Child Welfare System: Problems, Interventions, and Lessons from Around the World” w czasopiśmie “Child and Adolescent Social Work Journal” (punktacja MNiSW: 70 pkt, Impact Factor: 1.156). Publikacja zawiera zbiór artykułów, które koncentrują się na przedstawieniu doświadczeń praktyków pracy socjalnej w różnych częściach świata.

Link do artykułu na portalu researchgate


Adres źródłowy: https://rodzina.umk.pl/cbnr/aktualnosc/nowy-artykul-children-and-child-welfare-system-problems-interventions-and-lessons

Załączniki
  • [0] https://rodzina.umk.pl/sites/default/files/styles/in_content/public/obrazek/2021-02/tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash.jpg?itok=OoeBwTBI