Międzynarodowa konferencja naukowa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Członkowie Centrum Badań nad Rodziną w osobie dr Jarosława Przeperskiego, Małgorzaty Grządzielewskiej oraz Samuela Owusu, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej o przeciwdziałaniu przemocy domowej  pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”. 

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, w dniach 29-30 września 2022 r. Została zorganizowana w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z norweskim Uniwersytetem w Stavanger.

Dyrektor Centrum, dr Jarosław Przeperski, przedstawił strategię przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez poprawę jakości relacji małżeńskiej. Wyjaśnił, w jaki sposób niska jakość relacji wiąże się z wyższym ryzykiem popełniania przemocy domowej oraz przedstawił szereg programów wzbogacania relacji, które okazały się skuteczne w zapobieganiu występowaniu przemocy w rodzinie.

Samuel Owusu przedstawił Narzędzię do Oceny Ryzyka Relacyjnego, pozwalające na zidentyfikowanie par i osób, które potrzebują wsparcia relacyjnego lub specjalistycznej pomocy. Narzędzie może zostać wykorzystane przez pracowników z pierwszej linii frontu, np. lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych czy asystentów rodziny.

Małgorzata Grządzielewska przedstawiła zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej. Wyjaśniła, w jaki sposób usługi i programy wzbogacania relacji organizowane przez różne instytucje mogą być skoordynowane w wspólny system, nazwany Centrum dla Rodzin. 

 


Adres źródłowy: https://rodzina.umk.pl/cbnr/aktualnosc/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-o-przeciwdzialaniu-przemocy-domowej

Załączniki
  • [0] https://rodzina.umk.pl/sites/default/files/styles/in_content/public/obrazek/2022-10/mini.jpg?itok=yyxZF1SZ