Nowy artykuł: "Children and the Child Welfare System: Problems, Interventions, and Lessons from Around the World"

Miło nam poinformować, że Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną, dr Jarosław Przeperski, wraz z pracownikiem Centrum, mgr Samuelem Owusu, wydali artykuł pt. „Children and the Child Welfare System: Problems, Interventions, and Lessons from Around the World” w czasopiśmie “Child and Adolescent Social Work Journal” (punktacja MNiSW: 70 pkt, Impact Factor: 1.156). Publikacja zawiera zbiór artykułów, które koncentrują się na przedstawieniu doświadczeń praktyków pracy socjalnej w różnych częściach świata.

Link do artykułu na portalu researchgate