poster
22 czerwca 2021, godzina 10.00-11.30
"II International Conference of Research On Family Services"
Lista artykułów opublikowanych w ramach wydania specjalnego czasopisma
Lista artykułów opublikowanych w ramach wydania specjalnego czasopisma
WYKŁAD OTWARTY Przegląd literatury: Metody wyszukiwania, oceny i syntezy.
Profesor Brian Taylor
Data: 20 marca 2020 r. godz. 10.00-11.00
Miejsce: Sala 349, Instytut Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, 87-100, Toruń
WYKŁAD OTWARTY - Jak opublikować swoje badania w wysoko punktowanych czasopismach?
Profesor Bruce Thyer
Data : 26 marca 2020 r. godz.10.00-11.00
Miejsce : Sala 349, Instytut Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, 87-100, Toruń
seminar in helsinki
„Co-creating Integrated Family Services and NGO Activities for Families and Children”
9 październik 2019
Spotkanie naukowe
9-11 październik 2019
Seminarium naukowe „Increasing accessibility of integrated ECEC- services to suport all families with young children”
22-24 maj 2019
„1st International Scientific Conference of Research on Family Services”
11-13 marzec 2019

Platforma "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

Wejdź