Konferencja „1st International Scientific Conference of Research on Family Services”

W dniach 11 - 13 marca 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „1st International Scientific Conference of Research on Family Services”, organizowana przez Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK.
Wykład inauguracyjny miał miejsce 11 marca w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W czasie sesji plenarnej zostały wygłoszone wykłady gości specjalnych :  prof. Briana Taylora z Ulster University w Belfaście oraz  prof. Stevena Sek Yum Ngai z Chińskiego Uniwersytetu w Hong Kongu, Ignacio Sociasa z International Federation for Family Development (IFFD),  oraz przedstawiciela Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK - dr. Jarosława Przeperskiego.
Głównym celem konferencji była naukowa refleksja nad badaniami systemów wsparcia rodzin i dzieci, będącymi podstawą tworzenia polityk i rozwiązań opartych na wiedzy i dowodach naukowych. Istotnym celem jest powołanie sieci współpracy znaczących ośrodków naukowych podejmujących badania w obszarze familiologicznym.

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich. Z zaproszonych 60 uczestników, 40 osób to przedstawiciele 20 krajów reprezentujących 5 kontynentów. Wśród prelegentów gościliśmy między innymi badaczy z King’s College London (Wielka Brytania), Osaka University (Japonia), Prinston Univeristy (USA), Chinese University of Hong Kong (Chiny), University of Auckalnd (Nowa Zelandia), Univeristy of Kenia, Ulster University (Irlandia Północna), Birgham Young University (USA), Lomonosov University (Rosja), Doha International Family Institute Qatar (Katar), Durres University (Albania), VIA University College (Dania), University of Zagreb (Chorwacja), Saint Petersburg University (Rosja), Democritus University of Thrace (Cypr), Ecole Universitaire Internationale (Włochy), University of Pablo de Olavide (Hiszpania), University of Sheffield (Wielka Brytania).

 

Konferencja była zorganizowana w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przejdź do galerii zdjęć