Misja

Centrum Badań nad Rodziną (The Center for Family Research) jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, powołaną 1 maja 2017 roku. 

Koncentrujemy się wokół szeroko ujętej tematyki rodzin, w szczególności rodzin klasycznie definiowanych. Do podstawowych działań CBnR należy prowadzenie badań naukowych oraz aktywność doradcza i ekspercka. Podejmujemy również starania na rzecz wdrożeń i ewaluacji projektów oraz działalności edukacyjnej w zakresie problematyki rodziny, polityki prorodzinnej i wsparcia rodziny. Naszym celem jest również podjęcie aktywności w perspektywie interdyscyplinarnej i międzysektorowej oraz profesjonalna diagnoza naukowa, rozwijanie teorii dotyczącej polityki społecznej, pracy socjalnej i pedagogiki społecznej. Jest to punkt wyjścia w formułowaniu i upowszechnianiu postulatów oraz rozwiązań koniecznych do wdrażania innowacji społecznych oraz usprawniania istniejącego systemu ochrony i wsparcia rodziny.

 

Rodzina