Polityka Sprawiedliwości 2018

logo

 

Projekt badawczy „Polityka Sprawiedliwości 2018” ma na celu naukowe, kompleksowe i innowacyjne spojrzenie na obszar przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. W czasie pracy zespołu projektowego zostały zidentyfikowane obszary, które wymagają analizy badawczej. Przygotowane raporty, rekomendacje będą stanowiły podstawę do tworzenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych, systemowych opartych o wiedzę i dowody naukowe. 

W ramach projektu planowana jest realizacja 7 projektów badawczych:

1.    Studium analityczno-praktyczne zapobiegania przestępczości w obszarze handlu dziećmi i surogacji
2.    Alkoholowy Zespół Płodowy – badanie interdyscyplinarne i prawno-porównawcze
3.    Przemoc domowa – konteksty teoretyczne i praktyczne
4.    Ochrona dobra dziecka w sytuacji rozpadu rodziny - studium badawczo-porównawcze
5.    Ochrona porządku publicznego – wybrane aspekty prawno-porównawcze
6.    Rodzina w perspektywie konstruowania działań ochronnych i wspierających - studium komparatystyczne
7.    Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych