Zespół

Interdyscyplinarny Zespół Centrum Badań nad Rodziną stanowią praktycy i teoretycy w zakresie familiocentryzmu, pomocy społecznej i pracy socjalnej.

 

ręce