Kooperacja – efektywna i skuteczna

Logo fundusze UE

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 6 partnerami:

 • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
 • Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie 
 • Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Badań nad Rodziną

plakat budżet państwa

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

EFEKTY

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

Wartość projektu: 31 604 368,34zł

Wkład Funduszy Europejskich: 26 736 161,63 zł

Dofinansowanie Partnera – UMK: 4 863 047, 40 zł.

Dofinansowanie Partnera z UE – UMK: 4 098 576,36 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.12.2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mapa PolskiProjekt zakłada wypracowanie modelu kooperacji, który angażuje instytucje pomocy i integracji społecznej z dwóch poziomów samorządu tj. gmina i powiat. Z uwagi na obligatoryjny udział osób, które realizują swoje zadania na poziomie ośrodków pomocy społecznej w gminach tj. pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, za punkt wyjścia przyjęto najpierw dobór gmin a następnie powiatów.

W celu zainteresowania gmin do udziału w projekcie, Partnerzy prowadzili działania polegające na zamieszczeniu informacji o naborze na swoich stronach internetowych, prowadzeniu osobistych rozmów z przedstawicielami gmin, wysyłaniu zaproszeń. W zależności od potrzeb prowadzono również spotkania informacyjne z przedstawicielami gmin zainteresowanych udziałem w projekcie.

W wyniku poczynionych działań wybrano do udziału w realizacji projektu następujące gminy miejsko-wiejskie:

Województwo kujawsko-pomorskie:
 • powiat nakielski – gmina Nakło nad Notecią i gmina Kcynia,
 • powiat tucholski – gmina Tuchola,
 • powiat inowrocławski – gmina Gniewkowo i gmina Kruszwica.
Województwo zachodniopomorskie:
 • powiat goleniowski – gmina Goleniów i gmina Stepnica,
 • powiat policki – gmina Nowe Warpno,
 • powiat stargardzki – gmina Dobrzany i gmina Chociwel.
Województwo warmińsko-mazurskie:
 • powiat piski – gmina Pisz,
 • powiat ostródzki – gmina Morąg i gmina Miłomłyn,
 • powiat kętrzyński – gmina Korsze i gmina Reszel.
Województwo pomorskie:
 • powiat kartuski – gmina Kartuzy i gmina Żukowo,
 • powiat sztumski – gmina Dzierzgoń,
 • powiat chojnicki – gmina Bursy,
 • powiat starogardzki – gmina Skarszewy.
Województwo wielkopolskie:
 • powiat gnieźnieński – gmina Czerniejewo,
 • powiat gostyński – gmina Krobia,
 • powiat poznański – gmina Kostrzyn i gmina Swarzędz,
 • powiat śremski – gmina Śrem.
Województwo lubuskie:
 • powiat nowosolski – gmina Kożuchów
 • powiat strzelecko-drezdenecki – gmina Dobiegniew, gmina Drezdenko, gmina Strzelce Krajeńskie
 • powiat słubicki – gmina Cybinka

Wejście na platformę