Nowy artykuł: "Using Machine Learning in Burnout Prediction: A Survey"

Miło nam poinformować, że pracownica Centrum Badań nad Rodziną, mgr Małgorzata Grządzielewska, wydała artykuł pt. „Using Machine Learning in Burnout Prediction: A Survey” w czasopiśmie “Child and Adolescent Social Work Journal” (punktacja MNiSW: 70 pkt, Impact Factor: 1.156). Publikacja koncentruje się na przedstawieniu nowego podejścia do predykcji wypalenia zawodowego za pomocą metod uczenia maszynowego.

Link do artykułu na portalu researchgate