Seminarium naukowe w ramach projektu Erasmus+

Centrum Badań nad Rodziną UMK było organizatorem w dniach 22.05-24.05.2019 r. seminarium naukowego pt. „Increasing accessibility of integrated ECEC- services to suport all families with young children” w ramach projektu Erasmus +. Projekt trwa od dnia 01.XI.2018 r. do 31.X.2020 r.
Uczestnikami spotkania naukowego w Toruniu była organizacja koordynująca oraz partnerzy projektu tj. Kind en Genzin z Belgii, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) z Belgii, The National Institute for Health and Welfare (THL) z Finlandii,  MALA ULICA ze Słowenii, Uniwersytet Tromsø z Norwegii oraz Centrum Badań nad Rodziną z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Polski.
Seminarium naukowe, które odbyło się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika było drugim seminarium międzynarodowym, w ramach projektu Erasmus +. Jego tematem przewodnim było podejście do pracy socjalnej wzmacniające pozycję rodzin oraz realizację praw socjalnych w Polsce. 
Planowane są też seminaria naukowe w październiku 2019 r. w Finlandii, natomiast w roku następnym tj.2020 odbędą się spotkania w Słowenii i Norwegii. 
Trzydniowe międzynarodowe seminaria naukowe koncentrują się na tematyce zwiększenia współpracy, integracji i dostępności usług i opieki nad dziećmi tak, aby wesprzeć wszystkie rodziny z małymi dziećmi, szczególnie te borykające się z różnorakimi problemami. 
Mają dwa wymiary, ponieważ oprócz  podejmowanych rozmów, uczestnicy mają możliwość odbywania wizyt studyjnych w zaproponowanych przez kraj goszczący instytucjach. W Toruniu były  to wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Oratorium Michalitów, Kamienicy Inicjatyw oraz w Przedszkolu „Krasnal”.
Celem całego projektu jest wymiana dobrych praktyk, spostrzeżeń oraz czerpanie inspiracji z odwiedzanych krajów, wdrażanie nowych innowacyjnych pomysłów zwiększających integrację, dostępność oraz współpracę  usług  i opieki nad dziećmi w krajach biorących udział w projekcie Erasmus +.