Skala Praktyki Familiocentrycznej - do pobrania

Skala Praktyki Familiocentrycznej to narzędzie którego głównym celem jest ocena jakości relacji pomiędzy profesjonalistami a rodzinami korzystającymi ze wsparcia instytucjonalnego. Jeden z autorów Skali, Carl J. Dunst, zdefiniował familiocentryzm jako przekonania i praktyki, pozwalające na traktowanie rodziny z godnością i szacunkiem, oparte na współpracy profesjonalistów i rodziców, dostarczające wystarczających zasobów, aby rodziny (dzieci,rodzice) mogły osiągać istotne cele. Skala została stworzona przez Carla J. Dunsta, Carol M. Trivettei Deborah W. Hamby z Orelena Hawks Puckett Institute (USA) i jest skierowana do pracowników systemu pomocowego, świadczących wsparcie i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Członkowie Centrum Badań nad Rodziną, w osobie dr Jarosław Przeperski oraz Małgorzaty Grządzielewskiej dokonali polskiej adaptacji kwestionariusza. Jest to jedno z nielicznych narzędzi dostępnych w języku polskim pozwalające na ocenę pracownika w kontekście relacji z klientami.

Skala Praktyki Familiocentrycznej - plik do pobrania w wersji pdf

Adaptacja kulturowa narzędzia - artykuł naukowy

 

Będziemy wdzięczni za informację dotyczącą wykorzystania Skali Praktyki Familiocentrycznej. W przypadku uwag lub wątpliwości, prosimy o wiadomość na adres rodzina [dot] badaniaatumk [dot] pl .