Spotkanie Komitetu Sterującego projektu Erasmus+

W dniu 1.02.2021 r., w godzinach 9.30-12.00 w formie zdalnej. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu IAS pt. „Increasing accessibility of integrated ECEC- services to suport all families with young children", finansowego z projektu Erasmus+.

Tematem spotkania było omówienie zadań i obowiązków, jakie stoją przed partnerami projektu oraz reorganizacja dalszych działań projektowych w związku z trwającą pandemią. Ważnym elementem rozmów była dyskusja nad inspirującymi praktykami z poszczególnych krajów i wymiana doświadczeń w związku z funkcjonowaniem systemu pomocowego w obecnych czasach.

Członkowie komitetu sterującego czynnie włączają się w pracę nad rekomendacjami dla Komisji Europejskiej wypracowywanymi w czasie trwania projektu.

Liderem projektu jest Kind & Gezin (Belgia), natomiast partnerami, obok Centrum Badań nad Rodziną WFiNS UMK w Toruniu, są: Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen(Belgia) THL - The National Institute for Health and Welfare (Finlandia),Family Center Mala Ulica (Słowenia) oraz Uniwersytet w Tromsø (Norwegia).