WYKŁAD OTWARTY - Jak opublikować swoje badania w wysoko punktowanych czasopismach?

WYKŁAD OTWARTY 

Jak opublikować swoje badania w wysoko punktowanych czasopismach?

Profesor Bruce Thyer

Data : 26 marca 2020 r. godz.10.00-11.00

Miejsce : Sala 349, Instytut Nauk Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, 87-100, Toruń

Szczegóły wykładu

Samo przygotowanie dobrego dokumentu badawczego nie jest wystarczające, aby zapewnić szerokie rozpowszechnienie wyników przeprowadzonych badań. Naukowcy i badacze muszą wiedzieć, jak w sposób prawidłowy przygotować swoje prace badawcze do publikacji. Muszą także znaleźć czasopisma, które  są odpowiednie dla ich artykułów i przeprowadzonych badań.

Profesor Bruce Thyer wykorzysta swoje szerokie doświadczenie jako badacz i redaktor naczelny czasopism, aby pomóc zrozumieć, jakie czynniki są potrzebne, aby publikować w wysoko punktowanych czasopismach.

O mówcy

Profesor Bruce Thyer jest wybitnym profesorem badań i emerytowanym dziekanem College of Social Work, Florida State University, USA. Obecnie jest redaktorem czasopisma o pracy społecznej, Research on Social Work Practice (RSWP) oraz współredaktorem czasopism: Child and Adolescent Social Work Journal oraz Journal of Evidence-based Social Work.

Profesor Bruce Thyer jest również licencjonowanym klinicznym pracownikiem socjalnym i certyfikowanym analitykiem ds. zachowań. Napisał setki artykułów i rozdziałów książek oraz ponad 35 książek z zakresu pracy socjalnej, psychologii, analizy zachowań i psychiatrii.