Platforma "Kooperacja – efektywna i skuteczna"

Aktualności i informacje

Baza zawiera aktualności dotyczące projektu oraz informacje uzyskane w ramach kamieni milowych

Baza wiedzy i doświadczeń

Baza dla użytkowników zalogowanych. Zawiera raporty oraz wyniki badań opracowane w ramach projektu

Baza Inicjatyw

Baza zawiera wykaz podejmowanych inicjatyw wspierających rodzinę oraz dotyczących działań kooperacyjnych na terenie gmin i powiatów uczestniczących w powiecie

Baza Instytucji

Baza teleadresowa instytucji i organizacji pomocowych wspierających rodziny

Forum

Miejsce wymiany myśli i spostrzeżeń użytkowników zainteresowanych tematyką projektu
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny