Platforma "Kooperacja – efektywna i skuteczna"

Baza Wiedzy i Informacji

Baza w której osoby, instytucje i organizacje mogą umieszczać ciekawe artykuły, pomysły, zrealizowane projekty, przedsięwzięcia z zakresu budowania więzi kooperacyjnych

Baza Modułów

Baza dla użytkowników zalogowanych

Baza Inicjatyw

Baza zwiera pomysły w zakresie działań kooperacyjnych oraz wykaz podejmowanych inicjatyw umożliwiających różnym osobom i instytucjom włączanie się w ich realizację

Baza Instytucji

Baza teleadresowa instytucji i organizacji wspierających rodziny

Forum

Miejsce wymiany myśli i spostrzeżeń użytkowników zainteresowanych tematyką projektu
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny