Wizyta prof. Briana Taylora

W dniach 15-19 października gościliśmy w Centrum Badań nad Rodziną prof. Briana Taylora z Uniwersytetu Ulster (Irlandia Północna). Profesor Taylor to znakomity ekspert w zakresie pracy socjalnej i nauczania, który spędził 10 lat jako praktyk i menadżer, a następnie 15 lat na szkoleniu i rozwoju organizacji w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Brian Taylor jest pracownikiem Akademii Nauk Społecznych (Wielka Brytania); honorowym współpracownikiem naukowym Centrum Hardingowego ds. kompetencji w zakresie ryzyka w Instytucie Rozwoju Człowieka Maxa Plancka w Berlinie oraz honorowym starszym pracownikiem Szkoły Badań Pomocy Społecznej w Narodowym Instytucie Badań nad Zdrowiem w Londynie. Był członkiem oraz założycielem Zarządu ESWRA
Obecność Pana Profesora w naszym Centrum była okazją do wymiany doświadczeń i korzystania z ogromnej wiedzy naszego Gościa. Pan Profesor opowiadał o poziomie badań i rozwiązaniach stosowanych w pracy socjalnej w Irlandii, a także informował o prowadzonych projektach i badaniach. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli tworzyć kolejny projekt – tym razem z prof. B. Taylorem.